Pomiń zawartość →

Przechowywanie dokumentów w domu

Większość z nas przechowuje w domy całe sterty dokumentów – są to różnego rodzaju rachunki, wyciągi, umowy, świadectwa, książeczki czynszowe, a nawet paragony z zakupów. Jak długo trzeba je przechowywać? Które z nich można wyrzucić?

Jak długo trzeba przechowywać domowe rachunki?

Zarówno książeczki czynszowe, jak i rachunki za energię, gaz czy za telefon i kablówkę należy przechowywać przez 3 lata. W tym czasie wystawca faktury ma prawo do sprawdzenia, czy dana należność została uregulowana. W przypadku, gdy wcześniej wyrzucimy te dokumenty, możemy mieć problem z udokumentowaniem zapłaty. Oczywiście, jeśli rachunek został opłacony w banku, zawsze można poprosić o wystawienie potwierdzenia przelewu, ale jeśli płaciliśmy w kasie czy na poczcie może pojawić się problem.

Jakie dokumenty trzeba przechowywać przez całe życie?

Istnieją dokumenty, których absolutnie nie można wyrzucić i to bez względu na to, ile zajmują miejsca. Zalicza się do nich:

– akty urodzenia i ślubu;

– wyrok rozwodowy,

– akt unieważnienia małżeństwa,

– akty zgonu małżonka lub rodziców,

– metryki chrztu i świadectwa bierzmowania.

Ponadto nie wolno wyrzucać świadectw szkolnych, pracy, dyplomu ukończenia studiów, a także wszelkich zaświadczeń o odbytych szkoleniach czy kursach. Mogą się one przydać, gdy będziemy szukać pracy lub konieczne będzie potwierdzenie okresu zatrudnienia. Dokumentami, których nie można się pozbywać są także akty przydziału mieszkania spółdzielczego, umowy najmu lokali czy wszelkie akty notarialne, potwierdzające nabycie lub sprzedaż majątku.

Czytaj także  Terminal przenośny w ośrodkach sezonowych. Czy warto?

Jak długo trzeba przechowywać dokumenty finansowe?

Okres przechowywania dokumentów finansowych zależy przede wszystkim od ich rodzaju. Wszelkie umowy kredytowe oraz potwierdzenia spłaty rat trzeba przechowywać aż do momentu, gdy z banku przyjdzie potwierdzenie o uregulowaniu danego zobowiązania. Umowy pożyczki najlepiej przechowywać przez co najmniej 10 lat, razem z dowodami spłaty długu, ponieważ dopiero po tym czasie długi ulegają przedawnieniu.

Podobnie wygląda sytuacja z umowami i aneksami od towarzystw ubezpieczeniowych – przechowujemy je wyłącznie do końca okresu ich ważności. Oznacza to, że polisę na życie, czy zdrowie trzeba trzymać do końca życia. Warto jednak pamiętać o tym, by np. polisę mieszkaniową zachować przez trzy lata od upłynięcia terminu jej ważności. Jest ona dowodem opłacania składek, na wypadek gdyby ubezpieczyciel dopatrzył się jakichkolwiek braków.

Umowy związane z OC należy przechowywać przez co najmniej 10 lat. Pozwalają one na udowodnienie bezszkodowej jazdy w przypadku, gdy będziemy zmieniać ubezpieczyciela.

Jak długo przechowywać PIT-y, gwarancje i paragony?

PIT-y oraz potrzebne do nich faktury i rachunki, potwierdzenia wysłania PIT-u listem poleconym, czy pokwitowania złożenia PIT-u w urzędzie należy przechowywać przez 5 lat. Okres ten liczy się od końca roku, w którym nastąpiło rozliczenie. Gwarancje trzymamy do końca ważności, natomiast paragony przez dwa lata od zakupu, ponieważ w tym okresie mamy prawo do reklamacji, gdy towar okaże się wadliwy lub niezgodny z umową. Dotyczy to zwłaszcza drogiego sprzętu AGD, czy RTV, ale także innych produktów.

Czytaj także  Jak często należy wymieniać olej w silniku?

Dla zainteresowanych informacje o profesjonalnym przechowywaniu dokumentów.

Opublikowano w Biznes Technologie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *