Pomiń zawartość →

Jak założyć fundusz inwestycyjny otwarty?

Oszczędzanie pieniędzy jest bardzo ważne, by mieć poczucie bezpieczeństwa finansowego. Oczywiście zawsze możemy je wpłacić na konto oszczędnościowe, ale znacznie bardziej opłacalne (bo pozwala na większy zarobek) jest przekazanie ich na lokaty inwestycyjne. Czym są lokaty inwestycyjne? Jak się zakłada fundusz inwestycyjny otwarty?

Sposoby na oszczędzanie – lokaty inwestycyjne i konta oszczędnościowe

Banki oferują klientom klasyczne depozyty oraz produkty inwestycyjne. Do tej pierwszej grupy możemy zaliczyć lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, w których mamy pełną gwarancje zwrotu – bank odda nam pieniądze wraz z ewentualnymi odsetkami. Można także wybrać produkty inwestycyjne, w których pojawia się element ryzyka, na przykład produkty strukturyzowane czy jednostki funduszy inwestycyjnych, w tym lokaty inwestycyjne. W tym przypadku możemy liczyć na wyższy zysk, ale nie mamy gwarancji, że odzyskamy całość zainwestowanego kapitału.

Zobacz ofertę Nest Banku: https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/oszczednosci-i-inwestycje/fundusze-inwestycyjne-otwarte.

Jak działają lokaty inwestycyjne? Kto otwiera fundusz inwestycyjny?

Zgodnie z ustawą o Funduszach Inwestycyjnych  z dnia 27 maja 2004 r. Artykuł 14. precyzuje jakie mogą być tworzone fundusze inwestycyjne i przez kogo. Zgodnie z ustawą można otworzyć trzy fundusze, tzn. otwarty, zamknięty i specjalistyczny. Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) są najpopularniejszymi funduszami na naszym rynku, gdyż jest, jak sama nazwa wskazuje, otwarty dla większości inwestorów. Fundusz zakłada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), który musi mieć kapitał zakładowy w wysokości minimum 125 tys. euro oraz co najmniej 2 zatrudnionych doradców inwestycyjnych. Jeżeli TFI będzie chciało zarządzać portfelem z większą liczbą instrumentów finansowych wówczas minimalny kapitał zakładowy to 750 tys. euro. Oczywiście działająca na terenie naszego kraju TFI musi być spółką akcyjną z siedzibą w Polsce. Ponadto musi mieć wszystkie niezbędne zezwolenia. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, a może ono mieć więcej niż jeden fundusz inwestycyjny.

Czytaj także  Teta ME — rewolucja w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Zanim wykupimy lokaty inwestycyjne. Jak się otwiera fundusz?

Utworzenie funduszu inwestycyjnego jest złożonym prawnie procesem. Na początek należy sporządza się akt założycielski czyli Statut, który będzie regulował organizację i sposób funkcjonowania funduszu inwestycyjnego. Kolejny krok to umowa z Depozytariuszem, dopiero później można złożyć wniosek o utworzenie funduszu inwestycyjnego. Po wydaniu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, rozpoczyna się zabieranie wpłat poprzez publiczne proponowanie nabycia jednostek uczestnictwa. Nowy fundusz inwestycyjny otwarty musi na początek zebrać co najmniej 4 mln złotych. Kierowane przez inwestorów pieniądze są zamieniane na jednostki uczestnictwa i to w ich posiadanie wchodzi nabywca aktywów funduszu. Przykładowo, jeżeli jednostka uczestnictwa w dniu zakupu wyceniana była na 100 zł, to mając 1000 zł można wejść w posiadanie 10 jednostek uczestnictwa. W przypadku takiego funduszu można zbywać i kupować jednostki uczestnictwa.

W przypadku inwestowania w lokaty inwestycyjne trzeba być świadomym istniejącego ryzyka, a poza tym trzeba sprawdzić, kiedy będziemy mogli pozbyć się naszych jednostek uczestnictwa.

Opublikowano w Biznes

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *