Pomiń zawartość →

Jak działa transport drobnicowy?

Przedsiębiorcy mają różne potrzeby. Wymagania większych firm zostaną spełnione przez przewoźników oferujących transport w dużych ciężarówkach. Co jednak z mniejszymi firmami. Nie każdy do prowadzenia swojej działalności będzie potrzebował całej powierzchni naczepy. Zastosowanie tu transportu całopojazdowego byłoby więc ekonomicznie nieuzasadnione. Przedsiębiorcom wysyłającym jedną lub kilka palet i mającym rozproszonych odbiorców z pomocą przychodzi transport drobnicowy.

Co to takiego?

Ten rodzaj przewozów można zdefiniować jako transport ładunków o niewielkich gabarytach, przeróżnych kształtach i opakowaniach, również niskiej masie, które samodzielnie nie wypełnią całego kontenera lub pojazdu. W punktach przeładunkowych łączy się je zatem w jeden transport i auto zostaje w całości wypełnione ładunkami drobnicowymi. Charakterystyczna cecha to rozproszenie nadawców i odbiorców przesyłek. Wpływa to na większą komplikację organizacji logistyki oraz wydłuża czas transportu (należy wykonać dodatkowe czynności, aby sprawić, że cały proces będzie możliwy i opłacalny).

Jak to działa?

W teorii byłoby możliwe użycie jednego środka transportu od początku do końca. Jadąc ciężarówką, po drodze można by rozładowywać i doładowywać towar u poszczególnych klientów. Optymalizacja takiego procesu i odpowiednie umiejscowienie wszystkich czynności w czasie i przestrzeni (nawet jeśli chodzi tylko o drobnicę krajową, a co dopiero międzynarodową), jest jednak bardzo trudne. Należy zatem szerzej spojrzeć na zagadnienie i stworzyć jakiś system. Do transportu drobnicowego wykorzystuje się magazyn centralny. Może być to jeden główny punkt przeładunkowy w danym kraju. W przypadku większych krajów może występować kilka magazynów centralnych. Następnym ogniwem są magazyny lokalne (np. w poszczególnych województwach). W takich oddziałach partnerzy zbierają towary od klientów (te linią drobnicową trafią do magazynu centralnego), jednocześnie dostarczając im przesyłki, który przyjechały z magazynu centralnego. Hub centralny służy do zbierania i konsolidacji towarów. Stąd przesyłki wyjadą do magazynu centralnego w innym kraju i potem do magazynów lokalnych, by w końcu trafić do adresata. W całym tym procesie ważna jest częstotliwość i regularność linii. Podsumowując, kurierzy odbierają przesyłki od klientów. Te trafiają do magazynu lokalnego, skąd wyruszają do centralnego magazynu przeładunkowego. Później proces ten odbywa się w drugą stronę.

Czytaj także  Co to jest spedycja lotnicza?

Wady

  • często niepełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej i magazynowej (czynnik ekonomicznie i ekologicznie niepożądany)
  • czasochłonny proces przeładunkowy
  • większa niż przy transporcie całopojazdowym podatność towaru na uszkodzenia wynikająca zazwyczaj z niewłaściwego zabezpieczenia ładunku.

Zalety

Wśród zalet transportu drobnicowego na szczególną uwagę zasługują:

  • brak konieczności magazynowania nadwyżek magazynowych
  • duża elastyczność wyboru terminu dostawy
  • korzystna cena
  • transport dostosowany do specyfiki danej firmy.

Opublikowano w Logistyka i przewózki

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *