Pomiń zawartość →

Czym jest lokal do wynajęcia?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą musi posiadać jej siedzibę. Często jest to wynajmowany lokal usługowy. Czym dokładnie jest tego typu lokal do wynajęcia i jakie cechy posiada?

Lokal do wynajęcia Gądów Mały – czym jest z definicji i jakie opłaty są z nim związane?

Lokal do wynajęcia, jak sama nazwa wskazuje, jest pomieszczeniem lub zespołem pomieszczeń przeznaczonych do celów niemieszkalnych, czyli użytkowych. Najczęściej jest to prowadzenie działalności gospodarczej i do tego odnosi się większość przypadków zakupu i najmu tego typu lokali i nieruchomości komercyjnych.
W przypadku lokalu do wynajęcia głównym obowiązkiem najemcy jest zapłata czynszu, co na ogół odbywa się z góry, np. na początku miesiąca. Strony w umowie wskazują konkretny termin i sposób przekazywania tej opłaty. Lokale do wynajmu obciążone są również kosztami związanymi z ich eksploatacją, czyli opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości itp.
Zdarza się że stan techniczny lokalu do wynajęcia nie jest na tyle dobry, by spełniać warunki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. W tej sytuacji często przedsiębiorca prowadzący działalność w lokalu wynajmowanym musi przeprowadzić remont, np. odświeżyć go lub dostosować do typu prowadzonej działalności gospodarczej. Kwestie prawne w tym zakresie oraz ponoszenie wydatków wyjaśnia dokładnie umowa zawarta między nabywcą a zbywcą lokalu. Jednak, jeśli strony umowy nie postanowią inaczej. to zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którymi to na najemcy ciąży obowiązek poniesienia nakładów finansowych związanych z koniecznością dostosowania lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej

Czytaj także  Przechowywanie dokumentów w domu

Lokal do wynajęcia a okres najmu

Specjaliści od rynku nieruchomości podkreślają, że obecnie długoterminowy najem lokalu jest opłacalną inwestycją, ponieważ wykazuje wyższą rentowność, a poniesione nakłady zwracają się po około 10 latach. W przypadku lokali komercyjnych stroną umowy są działalności gospodarcze, które taką przestrzeń wynajmują często na okres powyżej 10 lat.
Obecnie, jak zgodnie podkreślają specjaliści, zapotrzebowanie na lokale najmowane w takich miejscowościach jak Gądów Mały, utrzymuje się na mniej więcej podobnym poziomie jak w latach poprzednich, mimo obserwowanego spowolnienia na rynku nieruchomości w tym i minionym roku, co było efektem niespodziewanej pandemii koronawirusa. Mimo wszystko rynek nieruchomości i gospodarka związana z wynajmowaniem lokalu nie ucierpiały w tak dużym stopniu jak zakładano, a ponadto na rynku lokali najmowanych nie zaobserwowano znacznego wyhamowania w zakresie zdobywania nowych najemców.

Jeśli chodzi o perspektywy na najbliższe lata to specjaliści są zgodni, że będziemy obserwować lekkie spowolnienie procesów najmu. Trend ten może utrzymywać się zwłaszcza w najbliższych miesiącach, co jest związane z pandemią koronawirusa. Nie będziemy jednak obserwować dramatycznego spadku najmowanych lokali ani załamania na rynku.

Opublikowano w Biuro Biznes

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *